Roman Polanski watches Mia Farrow rehearse, 1967


Deja un comentario